Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Zarzšd Miasta

 Prezydent Miasta Dr. Frank Mentrup

Prezydent Miasta (Oberbürgermeister) Dr. Frank Mentrup

Zarzšd Miasta (Stadt­ver­wal­tung) jest w Niemczech dla wszystkich obywateli miejscem pierwszego kontaktu w sprawach urzędowych. Prezydent Miasta jest dyrektorem Zarzšdu Miasta. Jest on bezpoœred­nio wybierany przez obywateli i repre­zen­tuje gminę miasta na zewnštrz. Jest on również upraw­nionym do głosowania przewod­niczš­cym Rady Gminy (Gemein­de­rat) i jej stano­wiš­cych komisji. Kadencja Prezydenta Miasta trwa w Badenii-Wirtem­ber­gii generalnie osiem lat.

weiter zur Seite Prezydent Miasta (Oberbürgermeister) Dr. Frank Mentrup

Burmistrzowie i zakresy ich kompetencji

Miasto Karlsruhe posiada 5 burmistrzów i jedna paniš burmistrz. Zakresy ich kompe­ten­cji nazywane sš referatami (Dezer­na­te).

weiter zur Seite Burmistrzowie i zakresy ich kompetencji

Rada Gminy (Gemeinderat)

Rada Gminy repre­zen­tuje ogół obywateli i jest głównym organem gminy. Rada Gmina ustala zasady adminis­tracji gminy i decyduje w sprawach jej dotyczš­cych.

weiter zur Seite Rada Gminy (Gemeinderat)