Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Służba zdrowia

 Centralna Izba Przyjęć


Lekarze w Karlsruhe

 

 Klinika miejska

Szpitale

Informacje na temat szpitali i klinik specja­li­s­ty­cz­nych oraz ich oddziałów w Karlsruhe.

weiter zur Seite Szpitale

 Zdjęcie manekina testowego

Ubezpieczenie zdrowotne

Każda osoba miesz­ka­jšca, pracujšca i studiujšca w Niemczech musi posiadać ubezpiec­ze­nie zdrowotne. Tutaj znajdš Państwo informacje na temat wymaganych ubezpiec­zeń i przed­się­biorstw ubezpiec­ze­niowych.

weiter zur Seite Ubezpieczenie zdrowotne

 Matka z niemowlęciem

Pomoc położnych

Pomoc położnych obejmuje porady i opiekę w okresie cišży i połogu. Pomoc ta przysłu­guje każdej kobiecie w cišży i po porodzie.

weiter zur Seite Pomoc położnych