Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt. Sprung zur Navigation dieser Seite

  English
  French
  Spanish
  Italian
 
  Turkish

Witamy w Karlsruhe

Od rezydencji Wielkich Ksišżšt Badeńskich po centrum regionu techno­lo­gicz­nego - Karlsruhe ma wiele oblicz i - jako niespełna 300-letnie miasto - spoglšda wstecz na stosunkowo krótkš historię. Jakoœć życia w tym liczšcym ponad 300.000 miesz­kańców mieœcie jest wysoka, a region prężnie się rozwija. Karlsruhe jest miastem, które można okreœlić mianem "Fabryki idei o szczególnym stylu życia"


 Warto odwiedzić

W Karlsruhe jest dużo do odkrycia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertš turysty­cznš, atrakcjami kultu­ralnymi i zabytkami miasta.

weiter zur Seite Warto odwiedzić

 Gospodarka

Karlsruhe jest atrak­cy­jnym miejscem dla przed­się­biorstw i pracow­ni­ków. Innowa­cy­jne firmy i dogodne warunki życiowe tworzš intere­su­jšcš mieszankę, która wpływa na dużš popular­noœć miasta.

weiter zur Seite Gospodarka

 Życie i praca

Chcš Państwo poznać Karls­ru­he? Znajdš tu Państwo wiele cieka­wos­tek i informacji na temat miasta i jego 27 dzielnic oraz wskazówki dotyczšce życia codzi­en­nego.

weiter zur Seite Życie i praca

 Zarzšd Miasta

Informacje dotyczšce organi­zacji Zarzšdu Miasta, zadań burmistrzów i referatów oraz Rady Gminy i urzędów.

weiter zur Seite Zarzšd Miasta